O stanie gminnej oświaty

2 grudnia 2016

Informację o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Jasienica w roku szkolnym 2015/2016 przedstawiła Radzie Gminy Urszula Bujok, dyrektor Gminnego Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy.

Paged z tytułem „Firma Roku 2016″

22 października 2016

W Teatrze Polskim 19 października uroczyście podsumowano Konkurs „Firma Roku 2016″, który ogłosili Starosta Bielski, Prezydent Miasta Bielska – Białej oraz prezes Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku – Białej.

Bili rekord Guinnessa

22 października 2016

W poniedziałek 17 października uczniowie klas III b i III d z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jasienicy wzięli udział w ogólnopolskiej próbie bicia Rekordu Guinnessa w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez jak największą ilość osób.